Hva er et CAD program?

CAD programmer bruker til å designe og konstruere noe i 2D og 3D.

Det finnes egne visningsprogrammer til CAD om du kun skal åpne en tegning eller modell.

Generelt så finnes det to typer CAD program:

Her fokuserer vi på CAD-programvare for mekaniske deler og sammenstilling fra IronCad, Autodesk, Solidworks, og PTC Creo.

Programvaren er utviklet for å være et teknisk verktøy med funksjoner innen industriell design, mekanisk design, arkitektur.

En CAD-modell vil inneholde data som materialegenskaper, dimensjoner, toleranse og produksjonspesifikk informasjon. Mange CAD-applikasjoner har avanserte gjengivelses- og animasjonsmuligheter for bedre å visualisere produktdesign.

De fleste programmer har også tilleggsmoduler for simulering av geometriske modeller og beregning av levetid.

Hvis du velger å 3D printe delen , kan du lagre modellen din i STL-filformat, et CAD-filformat for additiv produksjon.

IRONCAD

Selskapet ble etablert i 2001, og er et 3D-modeleringsprogram som fokusere på design av mekanisk konstruksjon med et intuitivt brukergrensesnitt.

DRAFT har bibliotek med hundrevis av standard deldesign med tilhørende parametriske data. Dra og slipp ønskede deler inn i designvindu og spesifiser ønskede parametere.

COMPOSE er samarbeidsprogram hvor selgere og kunder kan gå inn å kommentere idesignprosessen, lage nye sammenstillinger og animasjoner.

IronCAD SYNERGY har skybasert lagring, med opp til 10GB data gratis per firma, og brukere kan administrere versjonen, samt filtyper. I IronCAD SYNERGY legger du til tilgang og administrer prosjekter i samarbeidsplattformen.

Inventor

Inventor er hovedmotoren til Autodesk innen 3D design av mekanisk konstruksjon. Programmet har en rekke tilleggsmoduler for spesifikke oppgaver som for eksempel rørlegging, også kalt piping.

Konfigurator

Inventor-2022 har en ny funksjon som kan brukes som en konfigurator. Du kan nå konfigurere ulike varianter i Excel som så genereres.

Revit model

Inventor-2022 gjør det nå mulig å eksportere sammenstilling direkte til Revit, som en *.rvt for fil visualisering i BIM program.

Tegningsutvidelse

2022 versjonen kan vise 3D komponent med lyssetting direkte i 2D tegningen for lettere gjenkjennelse og mer reel fremstilling.

Eksport til CAD program Fusion 360

Du kan i Inventor 2022 eksportere, og sende filen til Fusion 360 for videre behandling.

Fusion 360

Fusion 360 er skybasert designprogram for mekanisk konstruksjon, kretskort, simulering, og CNC maskinering, alt i en og samme pakke.

Designprogrammer som passer for de fleste

Programmet passer for mekaniske- og elektro ingeniører, samt industridesignere.

Fusion 360 er gratis å bruke som enbrukerlisens til ikke kommersielle formål. Om du er en grunder så kan du også kvalifisere deg til gratis bruk.

AI for optimalisering av styrke og material forbruk

Programvaren kan du nå benytte AI for å generere alternative design som kan benyttes til støpeing eller 3D print.

Import fra andre CAD programmer

Om du har Inventor, SolidWorks, *.step, eller *.iges filformat så kan disse importeres og jobbes videre med i Fusion.

Solidworks

CAD-programmet SOLIDWORKS® har i over 25 år vært den et av de mest brukte CAD programmer innen design og engineering.

Intuitive løsning for 3D-design- og produktutvikling for hele prosessen fra konsept, design, validering, samarbeide, administrere dine innovative ideer.

Skyløsning til CAD programmer

Solid Works er on-premise program, som vil si at det er installert på PC, du kan via 3DEXPERIENCE® Works knytte deg opp til skyen og samarbeide på tvers med samarbeidspartnere og kunder.

PTC Creo

Creo må til slutt nevnes som alternativ, da det er et av de kraftigste CAD programmer på markedet. PTC har utviklet et parametrisert CAD verktøy som i dag brukes av tusenvis av selskaper.

PTC Creo benytter begge 3D CAD-modelleringstilnærminger, slik at du har kraften og kontrollen av parametrisk modellering kombinert med hastigheten og fleksibiliteten som bare er tilgjengelig gjennom direkte modellering. Programmet har en høy brukerterskel, men har på den andre siden noen fordeler i større organisasjoner og prosjekter.